Recenze a zkušenost ze školství – Pracovní úraz ve školní jídelně

Paní kuchařka používala při své práci v kuchyni kuchyňský mlýnek na maso, když plnila mlýnek masem, používala pro stlačení masa své prsty nikoliv nástavec, který předepisuje použít výrobce stroje.

Zaměstnankyně si způsobila vážné poranění článků na prstech. Došlo tedy ke vzniku vážného pracovního úrazu, který si vyžádal dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen všechny zaměstnance prokazatelně seznámit s návody na obsluhu strojů a zařízení, které při své práci používají. Tato povinnost vyplývá z NV č. 378/2001 Sb., které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Pokud návod na obsluhu stroje není k dispozici je zaměstnavatel povinen zajistit zpracování MPBP (místního provozního bezpečnostního předpisu), ve kterém jsou popsány zásady bezpečné obsluhy a manipulace, zakázané práce a vyhodnocena rizika při práci s daným strojem nebo zařízením.

S návodem na obsluhu nebo s místním provozním bezpečnostním předpisem musí být každý zaměstnanec, který stroj nebo zařízení obsluhuje prokazatelně seznámen.

Další zkušenosti a recenze klientů najdete zde:

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací

Ráda bych jako ředitelka vyjádřila svou recenzi a mou zkušenost se službami, které naše škola využívá od roku 2014 od společnosti Extéria. Veškeré záležitosti spojené s tímto úrazem vyřešila a sepsala společnosti EXTÉRIA s.r.o. za nás, takže jsme nemuseli nic řešit, a vše nakonec dobře dopadlo. Děkuji společnosti Extéria a ráda jsem poskytla svou recenzi a zkušenost.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku