Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

V zahradnictví na Opavsku se stal pracovní úraz. Jednalo se o úraz paní prodavačky, která vešla do nákladního prostoru vozidla Ford Transit dodavatele, aby vyložila květiny z vozidla na prodejnu. Následně scházela ze stupínku auta zády ke stupínkům, kdy ji sjela po stupínku noha a spadla na zem a narazila se o automobil. Při pádu došlo k naražení hlavy a pravé horní části těla o kovové schůdky a zaměstnankyně následně byla 2 měsíce na pracovní neschopnosti s pohmožděnými žebry a lehkým otřesem mozku.

V zahradnictví měli externí firmu odborně způsobilou osobu (OZO), která zde zajišťovala veškeré povinnosti v oblasti BOZP. Vše bylo v pořádku až do doby, kdy se zahradnictví na svého „bezpečáka“ obrátilo s žádostí o pomoc s vyřešením pracovního úrazu. Ten záměrně odmítl pomoci, protože si byl vědom, že zahradnictví nemá plně zpracovanou povinnou dokumentaci BOZP, např. vyhodnocení pracovních rizik dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb.

Majitel bez pomoci svého bezpečnostního technika, vůbec nevěděl o povinnosti hlásit tento pracovní úraz do pátého dne následujícího kalendářního měsíce na příslušný Oblastní inspektorát práce. Za nedodržení této zákonné povinnosti podnikatele, hrozila majiteli zahradnictví sankce až do výše 0,5 mil. Kč.  Dále za nevypracování povinné dokumentace v oblasti BOZP například směrnice vyhodnocení pracovních rizik, dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. sankce až do výše 2 mil. Kč.

Zahradnictví oslovilo naší Opavskou pobočku s žádostí o spolupráci a prosbou ohledně vyřešení pracovního úrazu jejich zaměstnance. Do zahradnictví přijel náš technik BOZP provedl kontrolu pracoviště a vypracoval povinnou dokumentaci BOZP vč. vyhodnocení pracovních rizik. Dále pomohl s oznámením pracovního úrazu na příslušný Oblastní inspektorát práce a vyplnil s majitelem a poškozeným zaměstnancem veškeré povinné dokumenty a zaslal na příslušné úřady. Úraz byl včas a v naprostém pořádku vyřešen a majitel nedostal žádnou sankci ze strany Inspektorátu práce.

Další zkušenosti a recenze klientů se společností EXTÉRIA najdete zde:

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Moje recenze a zkušenost s Extérii. Díky profesionálnímu přístupu společnosti EXTÉRIA, která ihned reagovala na mou poptávku mě tento pracovní úraz nějak neohrozil a nepřipravil o mé finanční prostředky. Chtěl bych vyjádřit svou recenzi, zkušenost a poděkovat společnosti Extéria. Jsem moc rád, že mohu s touto společností spolupracovat i v dalších letech a věnovat se svému podnikání a nemusím BOZP a PO řešit. Vím, že teď mé riziko s podnikání je minimální a mám 100% jistotu v zákonné oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Toto je moje zkušenost se společnosti Extéria a má recenze.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku