Firmě, která působící v sítí lékáren v Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji přišlo do datové schránky ohlášení o tématické kontrole příslušným Hasičským záchranným sborem (HZS) odboru prevence, který provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany ve všech lékárnách, které majitelka spravuje.

Majitelce dlouhodobě nikdo nepomáhal s oblastí požární ochrany a jen na začátku ji technik zpracoval poplachové směrnice a vyznačil únikové cesty. Co se týká dokumentace a periodických školení zaměstnanců v požární ochraně, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ty u majitelky neprobíhaly řadu let.

Tímto hrozilo ze strany HZS při výkonu státního požárního dozoru pokuta od 500 000 až do výše 1 000 000 Kč za porušení povinností, dle § 76 zákona o požární ochraně.

Když si majitelka tuto skutečnost uvědomila kontaktovala naši poradenskou kancelář v Praze. Na místo vyjel náš technik PO, provedl kontrolu všech lékáren v jednotlivých krajích a vypracoval potřebnou dokumentaci o požární ochraně a provedl periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců lékáren. Vyznačil veškeré únikové cesty bezpečnostním značením. V den tématických kontrol HZS byli technici PO společnosti EXTÉRIA přítomni v jednotlivých lékárnách a majitelku zastoupili bez jakýkoliv sankcí a závad.

Další recenze a zkušenosti s klientů se společností EXTÉRIA:

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii