Kontrola HZS v síti lékáren v Čechách. Exteria recenze a zkušenost klienta

Firmě, která působící v sítí lékáren v Karlovarském, Středočeském a Plzeňském kraji přišlo do datové schránky ohlášení o tématické kontrole příslušným Hasičským záchranným sborem (HZS) odboru prevence, který provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany ve všech lékárnách, které majitelka spravuje.

Majitelce dlouhodobě nikdo nepomáhal s oblastí požární ochrany a jen na začátku ji technik zpracoval poplachové směrnice a vyznačil únikové cesty. Co se týká dokumentace a periodických školení zaměstnanců v požární ochraně, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ty u majitelky neprobíhaly řadu let.

Tímto hrozilo ze strany HZS při výkonu státního požárního dozoru pokuta od 500 000 až do výše 1 000 000 Kč za porušení povinností, dle § 76 zákona o požární ochraně.

Když si majitelka tuto skutečnost uvědomila kontaktovala naši poradenskou kancelář v Praze. Na místo vyjel náš technik PO, provedl kontrolu všech lékáren v jednotlivých krajích a vypracoval potřebnou dokumentaci o požární ochraně a provedl periodická školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců lékáren. Vyznačil veškeré únikové cesty bezpečnostním značením. V den tématických kontrol HZS byli technici PO společnosti EXTÉRIA přítomni v jednotlivých lékárnách a majitelku zastoupili bez jakýkoliv sankcí a závad.

Další recenze a zkušenosti s klientů se společností EXTÉRIA:

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Recenze a zkušenost se službami společnosti EXTÉRIA. Rada bych vyslovila obdiv a svou zkušenost a recenzi na společnosti EXTÉRIA, která působí ve všech krajích a díky tomu mohla rychle reagovat na mou prosbu o pomoc při kontrole HZS. Dále mě mile překvapila jejich cena a bezplatné zastupování techniky na všech mých lékárnách v jeden den. Mohu jen doporučit, jako jednu z mála profesionálních firem, která mi ušetřila čas a nemalé finanční prostředky. Takovou mám zkušenost a toto je moje recenze na služby společnosti Extéria

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku