Školení řidičů referentů

Zaměstnavatel by měl v první řadě vždy brát ohled na bezpečnost svých zaměstnanců, k zaučení a seznámení se s pravidly bezpečnosti práce slouží školení. Kdo je to vůbec řidič referent a jak vypadá školení řidičů referentských vozidel?

Kdo je to řidič referent?

Řidič referent je vlastně jakýkoliv zaměstnanec, který v pracovní době využívá služební nebo soukromé vozidlo k přepravě osob, zboží či materiálu. Pracovník tedy řídí motorové vozidlo v rámci služební cesty, řízení vozidla ale není jeho hlavní náplní práce. K řidičům referentům řadíme i zaměstnance, kteří řídí mimo komunikaci – například ve skladu.

Školení řidičů referentů

Školení referentských řidičů je ukotveno v § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Součástí těchto školení jsou pak základní informace ohledně povinného vybavení motorového vozidla, pravidla silničního provozu, informace k poskytnutí první pomoci nebo jak postupovat v případě dopravní nehody. Veškeré tyto náležitosti uvádí § 349 zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, který seznamuje řidiče referenty s dopravními předpisy.

Kdo může školení provádět?

Zákon už ale nestanovuje, jak má školení přesně vypadat, a kdo by ho měl provést. Zaměstnavatel má tedy sám právo určit osobu, která bude školení provádět. Vždy by se mělo jednat o osobu odborně způsobilou – tedy o poradce, metodika, organizátora či koordinátora BOZP.

Jak často ho provádět?

Co se týče opakování školení, ani zde zákon neurčuje přesnou počet. Řidiči by měli být ideálně školeni alespoň 1x ročně.

Mohlo by vás také zajímat: Lékařské prohlídky řidičů.

Jak školení vypadá?

Součástí školení by mělo být mimo jiné také seznámení se s riziky při jízdě a zdůraznění nejčastějších chyb. Zároveň by mělo být školení zakončeno testem a řidič by měl získat osobní certifikát.

U některých druhů školení je v dnešní době přípustná také možnost online školení. Školení řidičů referentů si tedy můžete udělat z pohodlí domova. Zaměstnavatel si může tento způsob školení objednat přes některou externí firmu, která poskytuje školení referenčních řidičů a obecně školení řidičů pro firmy.

Přečtěte si také:

Školení řidičů referentských vozidel
Začínám podnikat, co musím splnit ze zákona z BOZP?
Nevyhýbejte se povinnému školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Ušetří vám spoustu starostí
Inspektor z OIP na prodejně luxusních automobilů. Co vše kontroloval a co byl důvod návštěvy?
Zaměstnavatelé často zapomínají na povinné školení první pomoci

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku