Vánoční ozdoby versus BOZP a PO

V době adventu se téměř na každém pracovišti vyrojí vánoční výzdoba. Ať už se jedná o světýlka, baňky či stromečky, je i v případě dekorací myslet na BOZP. Dnes se zaměříme především na pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím.

Která pracoviště k této kategorii řadíme?

Dle Zákona č. 133/1985 Sb. §4 řadíme do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím minimálně dle písmen h) a j) například domy s pečovatelskou službou či školky s dětmi do 3 let, a to z důvodu, že se v budově nacházejí lidé se sníženou pohyblivostí a orientací.

V rámci této kategorie je také potřeba myslet na školení BOZP a PO se zvýšeným požárním nebezpečím a požární hlídky, které by se mělo provádět jednou za půl roku.

Ozdoby mohou být problém ve více oblastech…

Právě výzdoba v těchto zařízeních může být problémem pro dodržování zásad požární ochrany, a to hned z několika důvodů.

  • Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., § 30 je stanoveno, že v prostoru takzvané chráněné únikové cesty nesmí množství hořlavých látek překročit přesně stanovený rozsah. Vyhláška přesně specifikuje množství a umístění hořlavých předmětů na chráněných únikových cestách.

Výzdoba na únikové cestě, například na schodišti, by tedy měla být přiměřená. Týká se to například vánočních řetězů, větviček, světýlek, nástěnek s ozdobnými předměty a dalších.

  • Musí být trvale volně průchodné všechny komunikační prostory (schodiště, chodby), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla v případě nouze nijak omezena nebo ohrožena evakuace osob.

To znamená, že byste měli dbát na to, abyste vánoční stromeček, betlémy, nebo jiné druhy výzdoby umístili mimo únikovou cestu, aby nic nebránilo v bezpečném opuštění místa.

Přečtěte si také: Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem.

  • Zapálení adventního věnce může snadno a rychle vést ke vzniku požáru. Opravdu stačí jen chvilka nepozornosti. Rizikem se stávají také světelné řetezy, kterými se zdobí téměř vše.

Dbejte především na bezpečnost, zvlášť na pracovištích, kde máte v rukou i bezpečí starších osob či dětí. Nezapomínejte na zásady a pravidla ani v předvánočním období, nemuselo by se vám to vyplatit.

Mohlo by vás také zajímat:

Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání
Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?
Den zdravotně postižených
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku