Vánoční trhy a BOZP

Blíží se první adventní neděle a její součástí bývá v mnoha městech zahájení vánočních trhů. Ani zde nesmíme zapomenout na základy BOZP a PO, které bývají součástí kontrol. Nejednou se zaměřil SÚIP právě na stánkaře ve vánočních městečkách.

Problémy na trzích

Právě na trzích se velmi často setkáváme s dočasně zaměstnanými prodejci. Jedná se většinou o brigádníky. Z hlediska BOZP nebo náhrady škody se na zaměstnance pracující na základě dohod pohlíží stejně jako na zaměstnance pracující v pracovním poměru. Proto je zaměstnavatel povinen všechny zaměstnance bez výjimek seznámit se všemi bezpečnostními předpisy ještě před nástupem do práce. Zároveň také musí zajistit bezpečnost daných zaměstnanců a vybavit je řádnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

Vstupní lékařské prohlídky

U zaměstnanců na dohodu je nutné, aby zaměstnavatel zajistil provedení vstupní lékařské prohlídky pouze tehdy, pokud má zaměstnanec vykonávat práci, která je podle zákona rizikovou. V ostatních případech se v rámci dohody vstupní lékařská prohlídka nevyžaduje.

Přečtěte si také: Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů.

Kontroly SÚIP

Dle zkušeností Státního úřadu inspekce práce představuje nárazové, sezónní a krátkodobé zaměstnávání zvýšené riziko v tom smyslu, že právě proměnlivá potřeba pracovní síly může vést k nelegálnímu zaměstnávání osob. Proto se kontroly velmi často zaměřují na odhalování nelegální práce a splnění zákonné povinnosti mít na pracovišti kopie dokladů o pracovněprávním vztahu.

Dále se inspekce soustředí na kontrolu dodržování vybraných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Mezi časté nedostatky, u kterých se inspektoři běžně na vánočních trzích setkávají u stánkařů patří zejména výskyt poškozených kabelů pohyblivých přívodů, neoznačených kabelů a neupevněného osvětlení. Pokud se jako prodejce chystáte na trhy, nezapomeňte, že i vy musíte mít provedené kontroly a revize kabelů, případně dalších elektrických zařízení!

Správná BOZP a PO je základ

Zákonná povinnost mít na pracovišti zajištěnou bezpečnost práce se nevyplácí podceňovat. V opačném případě vám totiž při jejím nedodržování či porušení hrozí vysoké pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám předáme více informací.

Mohlo by vás zajímat:

Je školení bozp a po povinné i pro zaměstnance na dohody?
Revize jsou častým předmětem kontrol
Revize. Jak často by se měly provádět a proč se nevyplatí je zanedbávat?
E-learning školení BOZP a PO z pohledu SUIP – Státního úřadu inspekce práce
Důležitost bezpečnostního značení

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku