Do technických služeb v okrese Nový Jičín se nahlásila kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Ihned nás kontaktoval ředitel technických služeb a technička Extérie vyjela ke klientovy. Prošli veškerou dokumentaci k bezpečnosti práce (BOZP), osnovy školení, zápis z roční prověrky BOZP, pracovnělékařské služby, OOPP, kontrola regálů a žebříků, zkoušky na alkohol, vyhodnocení pracovních rizik,dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. atd., kterou odborně zpracovala společnost Extéria.

Za nevypracování povinné dokumentace v oblasti BOZP například směrnice vyhodnocení pracovních rizik, dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. může být udělená sankce ze strany Oblastního inspektorátu práce až do výše 2 mil. Kč.

V den kontroly, byl technik Extérie přítomen, udělal kontroly všech formulářů, zda je vše vyplněno, prošel haly se stroji zda je vše v pořádku a jsou vylepeny potřebné bezpečnostní značky. Inspektora z OIP přijela do provozovny a prokázala se průkazem inspektora a zahájila kontrolu u zaměstnavatele. Nechala si předložit veškerou povinnou dokumentaci k bezpečnosti práce osonovy školení, roční prověrku BOZP provedenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO), dle zákona. Dále to byly provozní děníky ke strojům, smlouva se smluvním lékařem, lékařské prohlídky zaměstnanců, směrnici přidělování OOPP, docházku zaměstnavatele, směrnice vyhodnocení pracovních rizik, a zda zaměstnanci byly se všemi směrnicemi seznámeni. Po kontrole povinné dokumentace k bezpečnosti práce přešla inspektora do haly a kontrolovala zda jsou vyznačeny bezpečnostní tabulky a provozní řády u skladů.

Veškeré směrnice byly technikem BOZP Extéria předloženy a zodpovězeny veškeré dotazy. 

Při sestavení Protokolu z kontroly nebyly shledány žádné závady.

 

Další zkušenosti a recenze klientů se společností EXTÉRIA najdete zde:

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů