Zkušenost a recenze klienta z technických služeb

Do technických služeb v okrese Nový Jičín se nahlásila kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Ihned nás kontaktoval ředitel technických služeb a technička Extérie vyjela ke klientovy. Prošli veškerou dokumentaci k bezpečnosti práce (BOZP), osnovy školení, zápis z roční prověrky BOZP, pracovnělékařské služby, OOPP, kontrola regálů a žebříků, zkoušky na alkohol, vyhodnocení pracovních rizik,dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. atd., kterou odborně zpracovala společnost Extéria.

Za nevypracování povinné dokumentace v oblasti BOZP například směrnice vyhodnocení pracovních rizik, dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb. může být udělená sankce ze strany Oblastního inspektorátu práce až do výše 2 mil. Kč.

V den kontroly, byl technik Extérie přítomen, udělal kontroly všech formulářů, zda je vše vyplněno, prošel haly se stroji zda je vše v pořádku a jsou vylepeny potřebné bezpečnostní značky. Inspektora z OIP přijela do provozovny a prokázala se průkazem inspektora a zahájila kontrolu u zaměstnavatele. Nechala si předložit veškerou povinnou dokumentaci k bezpečnosti práce osonovy školení, roční prověrku BOZP provedenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik (OZO), dle zákona. Dále to byly provozní děníky ke strojům, smlouva se smluvním lékařem, lékařské prohlídky zaměstnanců, směrnici přidělování OOPP, docházku zaměstnavatele, směrnice vyhodnocení pracovních rizik, a zda zaměstnanci byly se všemi směrnicemi seznámeni. Po kontrole povinné dokumentace k bezpečnosti práce přešla inspektora do haly a kontrolovala zda jsou vyznačeny bezpečnostní tabulky a provozní řády u skladů.

Veškeré směrnice byly technikem BOZP Extéria předloženy a zodpovězeny veškeré dotazy. 

Při sestavení Protokolu z kontroly nebyly shledány žádné závady.

 

Další zkušenosti a recenze klientů se společností EXTÉRIA najdete zde:

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

 

 

 

 

Rád bych poskytl společnosti EXTÉRIA svou recenzi, jelikož mě velmi profesionálně zastoupila u kontroly inspektorátu práce o které jsem vůbec nic nevěděl a kterou jsem nikdy nezažil. Spolupráce se společností Extéria trvá již pár let, vždycky jsem nadával proč máme každý rok něco platit (vždy jednou za rok přijedou jen pro peníze). Teď vím, že jsem udělal dobře, že společnost Extéria využíváme a jsem velmi vděčný techničce za profesionální a odborný přístup nejen u kontroly, ale i před kontrolou. Taková je má zkušenost s profesionální společností Extéria na bezpečnost práce a požární ochranu. Za mě doporučuji všem firmám, stojí to za to.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku