Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

V listopadu 2018 jsme dostali oznámení od našeho klienta, který se zabývá strojírenskou výrobou v Olomouci, že se mu nahlásila kontrola z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) odboru prevence, který provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany, dle zákona č. 133/1985 o požární ochraně.

V tuto chvíli je termín vložen do informačního systému asistentkou a před samotnou kontrolou vyjíždí do firmy technik požární ochrany, který provede kontrolu povinné dokumentace k požární ochraně. Dále provede kontrolu pracoviště klienta, tak ať při samotné kontrole nemůže dojít k zbytečným pochybením a případným sankcím.

V případě že by majitel neřešil požární ochranu ve svém objektu a neměl zpracovanou povinnou dokumetnaci, která musí obsahovat:

  • dokumetnace o začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • požární řád
  • požární poplachová směrnice
  • směrnice k požární ochraně
  • atd.

Hasičský záchranný sbor kraje může uložit sankci:

  • až do výše 250 000 Kč právnické nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí.
  • Pokud se však jedná o porušení v zákoně zvlášť uvedených povinností, může udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
  • Pokutu až do výše 500 000 Kč jí též udělí, pokud provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
  • Pokud provozuje činnosti s vysokým požárním nebezpečím, může jí být uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč.
  • Pokud zruší jednotku požární ochrany bez souhlasu hasičského záchranného sboru kraje, muže jí být uložena pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Na kontrolu se dostavila hasička a započala kontrolu povinné dokumetnace k požární ochraně. Chtěla předložit dokumentaci o začlenění provozovny do kategorie požárního nebezpečí. Vzhledem k tomu, že se ve firmě skladují oleje o množství více jak 600 l je zařazena do zvýšeného požarního nebezpečí. Dále chtěla předložit požární řády, osnovy školení zaměstnanců o požární ochraně, směrnici k požární ochraně, revize atd. Po-té šla do provozu, kde se zaměřovala na požární techniku (hasicí přístroje a revize).

Kontrola v naší přítomnosti, kdy jsem klienta plně zastoupili dopadla dobře bez jakýkoliv sankcí v protokulu z kontroly ze sttrany HZS Olomouc.

Další zkušenosti a recenze se společností EXTÉRIA najdete zde:

Kontrola HZS v síti lékáren v Čechách. Exteria recenze a zkušenost klienta

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobnu hudebních nástrojů

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

 

 

 

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku