BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v pandemii

V poslední době dostáváme v souvislosti s diskusemi v médiích ohledně šířícího se nebezpečí koronaviru nebo pandemie řadu dotazů, jak má být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) zaměstnanců v době takové epidemie.

V případě zaměstnavatelů a zaměstnanců se však jedná o zajištění BOZP zaměstnanců obecně. Ochrana zdraví zaměstnanců je totiž nedílnou součástí BOZP.

Zaměstnavatelé by si měli zkontrolovat, v jakém stavu se nacházejí jejich hygienická zařízení a jestli zaměstnancům poskytují dostatečné množství mýdla, dezinfekčních prostředků a ručníků. Hlavní zásadou prevence v době pandemie je totiž hygiena rukou.

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků sice uvádí určité limity těchto prostředků, ale ty by s ohledem na to, že se jedná o zastaralý předpis, měly být samozřejmě navýšeny podle provozních podmínek a možností zaměstnavatele.

Dostatečné množství vody na pracovišti je pak samozřejmostí. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců, výslovně stanoví, že prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

Zaměstnavatele je povinen dodržovat zákonné povinnosti v oblasti BOZP a neustále vyhledávat rizika na pracovištích. Seznamovat zaměstnance s hygienickými předpisy v rámci školení v bezpečnosti práce.

EXTÉRIA MARKET  pro ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Inspektoráty práce se zaměřují na kontroly BOZP pro oblast školství. Bylo odhaleno až 1 000 porušení předpisů BOZP!

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Související články:

Pozor na úrazy na školních výletech!

Do začátku prázdnin nám již zbývá jen pár týdnů, a to znamená konání výletů a školních zájezdů. I v těchto chvílích nezapomínejte na základy bezpečnosti. A to nejen proto, …

Pozor na úrazy na školních výletech!

Chci informační schůzku