Inspektoráty práce se zaměřují na kontroly BOZP pro oblast školství. Bylo odhaleno až 1 000 porušení předpisů BOZP!

Kontroly OIP ve školských zařízeních 1000 porušení v BOZP

Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní inspektoráty práce (OIP) budou zaměřovat ve své kontrolní a preventivní inspekční činnosti, patří oblast školství. Kontrolována je jak problematika BOZP, tak i oblast pracovněprávních vztahů (PVP).

Na školách jsou porušovány právní předpisy z BOZP

Z dlouhodobé statistiky vyplývá, že v minulosti každoročně oblastní inspektoráty práce provedly kontrolu ve zhruba 500 školách (od mateřských škol po univerzity) se zjištěním více než 1 000 porušení v oblasti BOZP. Neúplná dokumentace, špatně zpracovány směrnice v zákonné oblasti BOZP, špatně vyhledaná rizika u jednotlivých profesích ve školských zařízeních, atd. Tomu odpovídá i skutečnost, že drtivá část zjištěných nedostatků, a to více než 90 % z celkového počtu, byla konstatována právě v oblasti BOZP.

Kontroly chodí na základě 4 000 podnětů zaslaných na OIP

Tyto kontroly jsou zahajovány zejména na základě podnětů zaslaných na Inspektoráty práce konkrétních či anonymních podatelů, kterých v rámci ČR ročně oblastní inspektoráty práce celkově obdrží přibližně 80% z celkového počtu více než 4 000 podnětů. 

EXTÉRIA MARKET  pro ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Nouzové osvětlení

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

 

 

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku