BOZP je jako pojištění. Dokud se nic nestane, tak nedoceníte jeho hodnotu.

V jedné ostravské společnosti se 28. 7. 2022 naše technička setkala s klientem v rámci pravidelného školení a roční prověrky BOZP a PO dokumentace.

I malý kolektiv může potkat velké neštěstí

Daná společnost se zabývá prodejem čistících přípravků a čítá aktuálně dva zaměstnance. I v tak malém pracovním kolektivu, je ale třeba dbát na bezpečnost práce a nepodceňovat rizika, která daná činnost podnikání může přinášet.

Proto naše technička zahájila setkání školením, dále zkontrolovala, zda dochází k pravidelnému proškolování zaměstnanců a pokračovala kontrolou dokumentace.

Kontrola aktuálnosti dokumentace

Součástí prověrky, jako vždy, byla i kontrola celistvosti a aktuálnosti dokumentace, a to jak BOZP, tak i PO. Technička prošla každou směrnici zvlášť a zjišťovala, zda se udály nějaké změny, které je třeba zaznamenat. Případně, zda je nutné vyhotovit nějaké nové směrnice, které by danou změnu reflektovaly, a tím došlo k prevenci vůči novým rizikům. K žádným takovým změnám ale dle majitele nedošlo. Při takové kontrole technička nahlíží také do deníku kontrol a požární knihy. Závěrem kontroly dokumentace vypíše příslušné dokumenty a uvede do nich zápis o kontrole.

Na detailech záleží

Při závěru (tedy obhlídce pracoviště včetně skladů) dochází ke kontrole, zda případné nedostatky z poslední kontroly jsou napraveny a zda se neobjevily nějaké nové. Technička klienta upozornila na nedobře zajištěný hasicí přístroj, který klient přislíbil lépe přichytit ke zdi, a dále na odkryté zářivky, které by byly velice nebezpečné při pádu z takové výšky. Klient objasnil situaci tím, že se jedná pouze o dočasný stav a hodlá vymýt kryt světla a opět zářivky zakrýt. Technička ho tedy pouze poučila, aby tak učinil co nejdříve. Jinak neshledala místo nijak závadné.

BOZP jako pojištění

Při odchodu se již tradičně technička zeptala klienta, zda je se službami společnosti Extéria spokojen, případně zda má nějaké dotazy nebo připomínky. Klient je se službou spokojen a žádné další dotazy již neměl. Pouze dodal, že vedení BOZP a PO agendy bere jako samozřejmost, stejně jako třeba pojištění: „Dokud si to platíte a nic se nestane, může se to jevit jako zbytečné. Oceníte to až ve chvíli, kdy nastane nějaký problém. Stejně jako u pojištění, to si taky plno lidí neplatí a pak, když se něco stane, nedostane klient žádné plnění a přichází tak o nemalé peníze.“

Je pro vás vedení BOZP a PO agendy příliš velké sousto?

Nechcete již být na kontroly ze strany kontrolních institucí sám? Hledáte spolehlivého partnera, který vám během těchto kontrol bude nápomocen? Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte vše v pořádku. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku