Konzultace pro městys: chybějící bezpečnostní značení

Dva z našich techniků zavítali při kontrole i do městyse se 895 obyvateli, nacházející se v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Upozornili jsme na závady, navrhli jejich řešení a ušetřili několik tisíc na pokutách!

Kontrola dokumentace

Domluvená kontrola dokumentace BOZP a PO a následná kontrola pracoviště probíhala s paní starostkou a vedoucím zaměstnancem. Prvním krokem návštěvy bylo nahlédnutí do zpracované dokumentace. Zde byla provedena kontrola existence a obsahu pracovních smluv, zejména smlouvy s lékařem, lékařské prohlídky a kategorizace prací. V dokumentaci chyběl výpis rizikových faktorů v žádosti o provedení lékařské prohlídky. Na to byli, paní starostka a vedoucí zaměstnanec, okamžitě upozorněni. Dále nebyly během kontroly našim technikům předloženy revizní zprávy. Na místě byla rovnou sjednána i náprava: došlo k domluvě, že bude kontaktován místní revizní technik a nalezený nedostatek bude obratem napraven. K jinému pochybení ohledně vedení BOZP a PO dokumentace ze strany městyse nedošlo.

Při dalším zkoumání dokumentace došlo ke zjištění, že neprobíhá školení pro obsluhu malé zemědělské techniky. Paní starostce bylo nabídnuto školení, které by bylo zcela v naší kompetenci. Došlo také k domluvě o zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro obsluhu malé zemědělské techniky. Nemenším pochybením byl fakt, že neexistuje, a tedy ani není veden, provozní deník ke strojům a zařízením.

Kontrola pracoviště

Následovala kontrola daného pracoviště. Nejdříve byl zkontrolován archiv, kde byla paní starostka upozorněna na přetěžování skříněk a chybné neoznačení žebříků evidenčními čísly. Dále byla provedena kontrola lékárničky, jejího označení, obsahu a expirace. Lékárnička byla správně značená, ovšem vyskytovaly se zde prošlé léky a chyběla dezinfekce. U vstupu nebylo značené schodiště, tzn. první a poslední schod. V jiné části pracoviště se chemické látky nacházeli v neoriginálních obalech, které je tak potřeba odstranit co nejrychleji z pracoviště.  

Nechte si i vy zkontrolovat vaše pracoviště

Využijte kompletního zastoupení během hlášených i nehlášených kontrol (jak PO, tak i BOZP) a nestrachujte se z případné penalizace. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku