Konzultace pro městys: chybějící bezpečnostní značení

Dva z našich techniků zavítali při kontrole i do městyse se 895 obyvateli, nacházející se v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. Upozornili jsme na závady, navrhli jejich řešení a ušetřili několik tisíc na pokutách!

Kontrola dokumentace

Domluvená kontrola dokumentace BOZP a PO a následná kontrola pracoviště probíhala s paní starostkou a vedoucím zaměstnancem. Prvním krokem návštěvy bylo nahlédnutí do zpracované dokumentace. Zde byla provedena kontrola existence a obsahu pracovních smluv, zejména smlouvy s lékařem, lékařské prohlídky a kategorizace prací. V dokumentaci chyběl výpis rizikových faktorů v žádosti o provedení lékařské prohlídky. Na to byli, paní starostka a vedoucí zaměstnanec, okamžitě upozorněni. Dále nebyly během kontroly našim technikům předloženy revizní zprávy. Na místě byla rovnou sjednána i náprava: došlo k domluvě, že bude kontaktován místní revizní technik a nalezený nedostatek bude obratem napraven. K jinému pochybení ohledně vedení BOZP a PO dokumentace ze strany městyse nedošlo.

Při dalším zkoumání dokumentace došlo ke zjištění, že neprobíhá školení pro obsluhu malé zemědělské techniky. Paní starostce bylo nabídnuto školení, které by bylo zcela v naší kompetenci. Došlo také k domluvě o zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu pro obsluhu malé zemědělské techniky. Nemenším pochybením byl fakt, že neexistuje, a tedy ani není veden, provozní deník ke strojům a zařízením.

Kontrola pracoviště

Následovala kontrola daného pracoviště. Nejdříve byl zkontrolován archiv, kde byla paní starostka upozorněna na přetěžování skříněk a chybné neoznačení žebříků evidenčními čísly. Dále byla provedena kontrola lékárničky, jejího označení, obsahu a expirace. Lékárnička byla správně značená, ovšem vyskytovaly se zde prošlé léky a chyběla dezinfekce. U vstupu nebylo značené schodiště, tzn. první a poslední schod. V jiné části pracoviště se chemické látky nacházeli v neoriginálních obalech, které je tak potřeba odstranit co nejrychleji z pracoviště.  

Nechte si i vy zkontrolovat vaše pracoviště

Využijte kompletního zastoupení během hlášených i nehlášených kontrol (jak PO, tak i BOZP) a nestrachujte se z případné penalizace. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku