Školení a prověrka BOZP a PO pro společnost prodávající americká vozidla

Obnovu školení BOZP a PO měla na starosti naše technička u klienta, který dováží a prodává automobily z USA.

Klíčové je v rámci PO správné zařazení do kategorie činností podle PN

Náš klient, specializující se na dovoz a prodej amerických automobilů, je zařazen do kategorie činností se zvýšeným PN (požárním nebezpečím), a to dle § 4 ods. 2 písm. a) a e) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Z toho pro něj plyne několik povinností, které při obnově školení BOZP a PO zkontrolovala naše technička přímo u klienta na provozovně.  Bylo nutné projít aktuálnost dokumentace a následně znovu proškolit zaměstnance.

Proškolování jako základ pracovního bezpečí

Na základě zařazení provozovny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím je nutné, aby zaměstnanci byli s tímto seznámeni a řádně proškolení, co dělat v případě vzniklého nebezpečí. V tomto je nutné i proškolit interní preventivní požární hlídky, které jsou za bezpečí během nenadálých situacích zodpovědní.

Prověrka BOZP: o co jde a co obnáší

Prověrku definuje zákon č. 262/2006 Sb., který říká: „Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.“

Primárním cílem prověrky je kontrola dodržování povinností a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její součástí je i kontrola vnitřních předpisů, řízení rizik, ergonomie na pracovišti, stroje, přístroje, zařízení apod. na provozovně daného zkoumaného subjektu.

Nechte to na nás a my to dáme do pořádku za vás!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku