Na co se zaměřila inspekce v truhlářské firmě?

Inspekce z Oblastního inspektorátu práce se nahlásila k jednomu z našich klientů, proto k němu na předkontrolu došla technička z Extérie. Co všechno bylo předmětem kontroly a jak truhlářská firma obstála?

Chybějící školení řidičů

Na předkontrole se naše technička zaměřila na body, které byly paní jednatelce nahlášeny samotnou kontrolou. Zkontrolovala tedy dokumentaci o školení BOZP, pracovní smlouvy a evidenci OOPP. Veškerá dokumentace byla v pořádku, pouze u směrnice OOPP byla potřeba aktualizace, protože zaměstnanci již nepoužívají obličejový štít, a také chyběl zápis o školení řidičů. Naše technička při předkontrole neměla žádné větší výhrady a pouze tedy vyřešila s paní jednatelkou drobné závady.

Přečtěte si také: Školení řidičů referentů

Kontrola na jedničku

O týden později byla ráno zahájena kontrola. Paní inspektorka nejdříve kontrolovala dokumentaci BOZP. Upozornila paní jednatelku na chybějící školení řidičů, což zmiňovala i naše technička na předkontrole.

Dále se paní inspektorka zaměřila na revize, které byly všechny v pořádku. Během pročítání dokumentace, která se týká strojů, se příšlo na to, že zde nejsou tzv. deníky strojů. Společnost si je tedy bude muset obstarat.

Dalším předmětem kontroly byly osobní ochranné pracovní pomůcky, u nichž bylo také vše v pořádku. Následně si paní inspektorka prošla pracoviště, kde také nenalezla závady. Poté tedy ukončila kontrolu a vysvětlila, že kontrola byla pouze namátková. Upozornila na drobnosti, které je nutné doladit.

Truhlářská firma tedy prošla kontrolou OIP na jedničku.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Inspekce vás už s námi nepřekvapí, o vše se vám postaráme. Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si naše další reference:

Zámečnická firma pod drobnohledem OIP
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?
Konzultace u klienta před kontrolou OIP a typické chyby.

Související články:

Ani kontroly na udání se s Extérií bát nemusíte

Kontrola na udání není ojedinělou záležitostí. K jednomu z našich klientů se takto nahlásila inspekce z OIP. Jaký byl průběh inspekce a jak nakonec dopadla? S Extérií a jejími techniky může …

Ani kontroly na udání se s Extérií bát nemusíte

Chci informační schůzku