Pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně se používají různé odborné názvy, které bychom slovníkem pojmů rádi vysvětlili široké veřejnosti, tak aby se člověk mohl v této zákonné problematice BOZP a PO zorientovat.