Technické služby dostaly u kontroly KHS pochvalu!

Kontrola Krajské hygienické stanice navštívila na podzim i našeho klienta z technických služeb. Ohlášení o této kontrole obdržel vedoucí den před jejím zahájením. Vedoucí příspěvkové organizace nám dal ještě ten den vědět a požádal nás o asistenci. Pojďme se podívat, co bylo předmětem kontroly KHS a jak nakonec dopadla.

Mohlo by vás také zajímat: Jak zvládnout inspekci bez stresu?

Bezpečnostní přestávky

Protože některé pozice byly zařazeny do kategorie číslo 3 z důvodu hlučnosti, zaměřila se paní inspektorka na to, jakým způsobem jsou zaměstnanci v této kategorii informováni o čerpání bezpečnostních přestávek. Následně doporučila panu vedoucímu, aby tuto informaci a danou povinnost vyvěsil ve formě oznámení na nástěnku v denní místnosti zaměstnanců.

Dokumentace

Následně požádala paní inspektorka o předložení karet výdeje OOPP u třech náhodně zvolených zaměstnanců. Rovněž u nich chtěla vidět dokumentaci o periodických lékařských prohlídkách a evidenci práce v riziku. Po poskytnutí veškeré dokumentace se dostavila pochvala od paní inspektorky, neboť bylo vše v pořádku.

Přečtěte si také: Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů

Prohlídka pracoviště

Po této kontrole inspekce přistoupila k prohlídce pracoviště. Konkrétně nahlédli do denní místnosti a šatny, kde paní inspektorku překvapilo, že každý zaměstnanec má k dispozici tři skříňky namísto obvyklých dvou. Ani v rámci prověrky pracoviště nebyly nalezeny nedostatky. Paní inspektorka proto poté už jen dopsala protokol z kontroly a pochválila organizaci za vzorné vedení oblasti BOZP na pracovišti.

Po odchodu inspekce klient poděkoval našemu technikovi za pomoc při kontrole a starost o oblast BOZP. My děkujeme za důvěru!

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Mohlo by vás také zajímat:

Vytvořením dokumentace BOZP to nekončí. Důležité je udržovat ji stále aktuální!
Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?
Vysazené požární dveře vás neochrání

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku