Úspěšně jsme zastoupili klienta při kontrole z HZS. Klient byl nadmíru spokojený!

Našemu klientovi zabývajícímu se stavbou krovů a vikýřů se nahlásila kontrola z Hasičského záchranného sboru. Ihned jsme tedy začali řešit jeho zastoupení. Klient s námi spolupracuje od roku 2019 a má od nás zpracovánu kompletní dokumentaci BOZP a PO, což už je vždy půl vítězství.

Při konzultaci se vždy přijde na drobnosti, které je potřeba vyladit.

Naplánovali jsme tedy s klientem na pátek 10. 2. 2023 konzultaci před samotnou kontrolou, což od nás mají všichni klienti v rámci balíčku ZDARMA. Při konzultaci jsme se s klientem zaměřili na seznam požadovaných dokumentů, které nám inspektor z HZS předem poskytl. Z požadovaných dokumentů PO měl klient vše zpracováno od nás. Bylo potřeba ještě doladit pár detailů, jako doložení platných elektro revizí apod., což měl již klient v řešení. Při kontrole pracoviště bylo vše až na pár detailů v pořádku, jelikož vše hlídáme i při našich každoročních prověrkách.

Kontrola bez nedostatků

Po příjezdu inspektora v samotný den kontroly v pondělí 13.2.2023, si na úvod vyžádal námi zpracovanou dokumentaci PO, jako byla:

  1. Dokumentace o začlenění,
  2. Směrnice pro organizaci požární ochrany
  3. Požární řád
  4. Poplachová směrnice
  5. Požární kniha
  6. Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Během kontroly naší dokumentace k ní pan inspektor neřekl ani půl slova, a vše se obešlo bez jakýchkoliv nedostatků. Pan inspektor si také vyžádal dokumentaci ke stavbě, jako je kolaudační rozhodnutí a požárně bezpečnostní řešení. Také ho zajímaly protokoly o kontrolách hydrantů, hasicích přístrojů, elektro revize a další související dokumentace. Následovala kontrola pracoviště, která se rovněž obešla bez výtek.

Přečtěte si také: Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?

Chyby vás mohou přijít draho!

Pokud by nebyly dodrženy výše uvedené zákonné požadavky, jako je zejména nevyhotovení dokumentace PO, hrozí klientům pokuta až do výše 500 000 kč, dle §76 odst. 1., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Klient je s našimi službami velice spokojen a také ocenil zastoupení u kontroly, což také potvrdil referenčním dopisem.

klient

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si také:

Kdo všechno jsou klienti EXTÉRIE?
Inspektoři z KHS v pivovaru. Co vše kontrolovali a jak prověrka dopadla?
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku