Zkušenosti a recenze klienta z mezinárodní kamionové dopravy po nahlášené kontrole z OIP

Společnost, která se zabývá již 19 let vnitrostátní a mezinárodní dopravou se nahlásila v červenci 2019 kontrola z Oblastního inspektorátu práce Olomouckého kraje. Tato kontrola bude zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Společnost spolupracuje s Extérii od roku 2015 a využívá roční služby v oblasti BOZP a PO. Jednatel společnosti kontaktoval centrálu EXTÉRIA, která s klientem domluvila schůzku na provedení kontroly pracoviště a zpracované dokumentace BOZP. Dokumentace k bezpečnosti práce je aktualizována v rámci pravidelných ročních služeb zdarma každý rok.

Obecně lze říci, že prověrky BOZP a dokumentace k BOZP jsou nejdůležitějšími povinnostmi pro všechny zaměstnavatele, kteří mají více jak jednoho zaměstnance. Pokud byste tuto oblast zanedbali a navštívila vás kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce, mohla by se vám jejich návštěva pěkně prodražit. Pokuty za závažné porušení zákoníku se mohou vyšplhat až k 2 000 000 Kč, dle zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb.

Pokud neposkytnete inspektorům dostatečnou součinnost při kontrole nebo odmítnete na výzvu osobní návštěvu úřadu inspekce práce, může vám být udělena pokuta až 200 000 Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.

V den kontroly přijela technička Extérie, aby mohla pana jednatele plně zastoupit a tak si obhájit svou zpracovanou a pravidelně aktualizovanou dokumentaci BOZP. Inspektor zahájil kontrolu prohlídkou skladovacích hal, kterou společnost vlastní. Při kontrole se zaměřoval na kontrolu regálu v hale, jejich nosnosti, kontrolní listy, označení regálu, atd. Dále na bezpečnostní značení pozor vozíky, šrafování pro průjezd vozíků v hale, zastavěné uličky, atd. Po kontrole pracoviště nastala kontrola zpracované dokumentace pro provozovanou činnost klienta. Byla kontrolována osnova periodického školení zaměstnanců, roční prověrka podle § 108 ZP, zda jsou zpracována rizika na jednotlivá profese zaměstnanců, předpis na dopravu, směrnice OOPP, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, atd. Veškeré směrnice byly inspektorem přečteny a nebyly shledány žádné nedostatky.

Po pěti hodinách byla kontrola ukončena a byl proveden zápis z kontroly Inspletorátu práce, kde nebyly shledány žádné nedostatky.

Podívejte se na další zkušenosti klientů se společností Extéria a jejich recenze najdete zde:

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

 

 

 

 

Díky společnosti Extéria s kterou mám podepsanou smlouvu na roční služby BOZP a PO již 6 rokem mám o starost méně a to doslova. Vždy když se mi nahlásí kontrola tak jim zvolám a oni mne zdarma zastoupí. Proto rád přidám svou zkušenost a recenzi na společnost Extéria, která mi vždy pomohla a to bez ztráty kytičky tzn. vždy bez závad. Konečně profesionální firma v ČR, na kterou se mohu spolehnout v celé ČR. Nic virtuálního, ale opravdoví technici, kteří přijedou poradí, proškolí a hlavně zastoupí a svou práci si obhájí. Mám velmi dobrou zkušenost s firmou Extéria a za mě doporučuji. Klient z Olomouce

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku