Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !

S účinností od 1. června 2020 se vše vrací do normálního režimu Oblastní inspektoráty práce a zaměří se na kontrolu dodržování BOZP u zaměstnavatelů a OSVČ.

Státní úřad inspekce práce bude svou kontrolní činností opět dohlížet na dodržování pracovněprávních předpisů a bezpečnosti a ochrany zdraví BOZP na pracovištích, ať už na základě obdržených podnětů ke kontrolám či plánu kontrol schváleného Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Souběžně se rovněž obnoví přestupková řízení se zaměstnavateli, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů.

V prvních týdnech budou také zahajována přestupková řízení s firmami na základě zjištění z kontrol z období před vyhlášením nouzového stavu, následně se bude SÚIP zabývat i podněty z období pandemie COVID-19.

Státní pokladna zeje prázdnotou a bude se muset začít plnit. Covid – 19 stál státní kasu spousty peněz. OIP musí udělovat pokuty za nedodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce u zaměstnavatelů a OSVČ.

(zdroj: SUIP, bozpinfo)

EXTÉRIA MARKET  poradenské místo pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019

Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.

Školení BOZP pro zaměstnance, jak často? Kdo může školit? Proč školit?

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Pracovnělékařské služby PLS – kategorizace prací

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

 

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku