Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

Ve společnosti na kovovýrobu a kovoobrábění se nahlásila 15.5.2019 kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Jelikož má firma uzavřenou smlouvu od roku 2013 na roční služby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ihned nás kontaktoval. Na konzultaci před kontrolou přijela technička, která provedla kontrolu dokumentace, kterou Extéria pravidelně každý rok aktualizuje zcela zdarma v rámci ročních služeb. Dále provedla kontrolu provozu a odstranila případné nesrovnalosti.

Obecně lze říci, že prověrky BOZP a dokumentace k BOZP jsou nejdůležitějšími povinnostmi pro všechny zaměstnavatele, kteří mají více jak jednoho zaměstnance. Pokud byste tuto oblast zanedbali a navštívila vás kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce, mohla by se vám jejich návštěva pěkně prodražit. Pokuty za závažné porušení zákoníku se mohou vyšplhat až k 2 000 000 Kč, dle zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb.

Pokud neposkytnete inspektorům dostatečnou součinnost při kontrole nebo odmítnete na výzvu osobní návštěvu úřadu inspekce práce, může vám být udělena pokuta až 200 000 Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.

V den kontroly již byla přítomna technička společnosti Extéria, která klienta zdarma zastupovala. Inspektor nejdříve zamířil do provozu, kde procházel jednotlivá pracoviště a zaměřoval se na bezpečnost provozu a zda jsou vyznačeny veškerá potřební bezpečnostní značení, např. kontrola podesty na schodech zda je zábradlí, zda jsou zabezpečeny tlakové lahve, zda je označena spodní hrana vrat,  zda je vyznačena komunikace pro VZV. Po kontrole provozu se zaměřil Inspektor na povinnou dokumentaci k BOZP. Chtěl předložit osnovy školení k VZV a jeřábnické a vazačské školení. Dále to byla směrnice rizika, vybavení zaměstnanců OOPP a karty výdeje OOPP, revizní zkoušky k el. zařízením, řád skladu, provozní deníky ke strojům, atd. Veškerá dokumentace byla shledána ze strany Inspektora bez závad.

Do zápisu z kontroly neuvedl Inspektor firmě žádnou závadu.

Podívejte se na další zkušenosti klientů se společností Extéria a jejich recenze najdete zde:

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

 

 

Rád bych jako jednatel společnosti vyjádřil svou zkušenost se společností Extéria s kterou spolupracuji od roku 2013. Vždy mi Extéria byla nápomocná při řešení otázek spojených se zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v naší společnosti. Proto i já rád přidám recenzi na společnost Extéria, díky které již problematiku bezpečnosti práce a požární ochrany řešit nemusím. Hlavní výhoda je zastupování zdarma nejen u kontroly Inspektorátu práce, ale i hasičů a hygieny. Nic navíc neplatím vše mám v ročních službách za které platím necelých 7 000 Kč ročně. Za mě doporučuji a využijte jednu z mála profesionálních firem na trhu!

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku