Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS ve firmě na výrobu a montáž dřevostaveb Praha

Do společnosti která se zabývá výrobou a montáží dřevěných staveb se nahlásila v únoru 2019 tématická kontrola z Hasičského záchranného sboru odboru prevence, která provede kontrolu stavu zabezpečení požární ochrany v těchto prostorech z hlediska zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Společnost má uzavřenou smlouvu na poskytování pravidelných ročních služeb pro oblast BOZP a požární ochrany s Extérii, ihned pan jednatel kontaktoval pobočku v Čechách, pod kterou spadá. V rámci ročních služeb má klient zastupování u kontroly HZS zdarma.

V případě neplnění těchto povinností, hrozí provozovateli autosalonu ze strany HZS při výkonu státního požárního dozoru pokuta od 500 000 až do výše 1 000 000 Kč za porušení povinností, dle § 76 zákona o požární ochraně.

Do společnosti přijel ještě před kontrolou technik PO a provedl kontrolu provozu, kde je výroba dřevostaveb a po-té provedl kontrolu povinné dokumentace pro požární ochranu, dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.

V den kontroly byl přítomen technik PO z Extérie, který klienta plně zastupoval. Předložil revize, osnovy školení zaměstnanců v požární ochraně, jak vstupní tak periodické. Dále školení požárních hlídek, směrnice požární ochrany, požární řád, dokumentace zdolávání požáru, dokumentace o začlenění do požárního nebezpečí, atd. Dále se přistoupilo ke kontrole provozu. Zde se kontrola zaměřila na nástěnné hydranty, bezpečnostní značení únikových východů, atd.

Na závěr kontroly uvedl hasič, že protokol z kontroly bude bez jakýkoliv závad.

Podívejte se na další zkušenosti klientů se společností Extéria a jejich recenze najdete zde:

Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

 

 

Zkušenost se společností Extéria je velmi pozitivní, kdy splnila vše co slíbila již při uzavírání smlouvy. Provedla veškerá školení, zpracovala nám veškerou dokumentaci k našemu provozu. Tím máme jistotu, že pokud se stane pracovní úraz nebo kontrola, můžeme se na společnost Extéria spolehnout. O tom svědčí i nedávna kontrola hasičů, která pro nás dopadla velmi dobře a celý protokol z kontroly byl bez závad. Z tohoto důvodu, rád přidám svou referenci na firmu Extéria a mou zkušenost.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku