SUIP navštívila praktickou lékařku v její ordinaci

V oblasti zdravotnictví existuje mnoho specifických rizik, a tudíž i pravidel bezpečnosti práce. Dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních je klíčové a není tomu jinak ani u soukromých ordinací. Tentokrát zavítala naše technička do ambulance praktické lékařky, aby jí pomohla při kontrole ze SUIP.

Kontrola na udání

Dne 12. října přijela naše technička na místo s předstihem. Nejdříve dodala veškeré potřebné bezpečnostní označení a poté zkontrolovala dokumentaci. Paní doktorka před časem propustila jednu ze svých zaměstnankyň, se kterou měla neshody, proto se domnívala, že kontrola je na udání. Právě tato zaměstnankyně odmítala paní doktorce podepsat jakékoliv směrnice, dokonce i výpověď.

Následně dorazily dvě paní inspektorky. Pracoviště si neprošly, zajímaly je především smlouvy a dokumentace. Zaměřily se právě na pracovněprávní vztahy, vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců a evidenci pracovní doby. Jedna paní inspektorka dále prošla pracovní smlouvy uzavřené se zaměstnanci na hlavní pracovní poměr. Potřebné podklady ofotila a u některých požadovala zaslání na e-mail. Jelikož paní doktorka neměla zavedenou evidenci pracovní doby, byla požádána o doplnění.

Druhá paní inspektorka se mezitím zabývala BOZP a chtěla vidět všechny osnovy školení, prezenční listiny a směrnici ohledně OOPP. Kamenem úrazu bylo právě to, že bývalá zaměstnankyně odmítala podepisovat dokumenty ohledně školení, provozní řád ordinace i samotnou výpověď. Tato skutečnost byla sdělena inspektorkám, které potvrdily, že kromě tohoto je vše v pořádku.

Inspektorky na závěr zhodnotily, že je potřeba některé dokumenty a potřebné informace dodat prostřednictvím e-mailu. Detaily ohledně věcí, které je nutno doposlat, vysvětlila klientce naše technička po odchodu kontroly.

Zajistěte bezpečné pracoviště pro své zaměstnance

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si také:

Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia
3 stupně kontrolní činnosti v rámci BOZP
Vysazené požární dveře vás neochrání

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku