Dne 11.9.2019 se nahlásila kontrola z Krajské hygienické stanice odboru Hygieny práce do společnosti, která se zabývá práškovým lakováním s působností v Plzeňském kraji. Výkon státního zdravotního dozoru kontrola plnění povinností podnikajících osob fyzických a právnických k ochraně veřejného zdraví.

Při zahájení kontroly byla technička Extérie, která předkládala veškeré dokumenty. První dokument, který kontrola z KHS chtěla vidět bylo rozhodnutí KHS ohledně kategorizaci prací a vyhodnocení pracovních rizik pro jednotlivé pracovní profese. Smlouvu s poskytovatelem pracovně lékařských služeb, kontrolu pracoviště lékařem, periodickou osnovu školení zaměstnanců z BOZP a PO a směrnici OOPP. Vše důkladně pročetl a provedl kontrolu vstupních lékařských prohlídek.

Poté jsme se přesunuli na prohlídku provozu, hodně se ptal. Chtěl vidět šatny a zázemí pro zaměstnance, lékárničku. Prohlídl si lakovací box u kterého chtěl vidět dokumentaci.

Kontrola proběhla bez závad.

Podívejte se na další zkušenosti klientů se společností Extéria a jejich recenze najdete zde:

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS ve firmě na výrobu a montáž dřevostaveb Praha

Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Recenze Exteria od klienta na Obecním úřadu – Pracovní úraz pracovníka veřejnoprospěšných prací