Oblastní inspektoráty práce i v době nouzového stavu provádějí kontrolní činnost u firem

Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době

Státní úřad inspekce práce si je vědom velmi složitého postavení řady zaměstnavatelů, které však nemůže vést k situacím, kdy jsou zaměstnancům upírána nebo krácena jejich základní práva vyplývající z pracovněprávních předpisů a bezpečnosti práce. Zákoník práce, a v něm ukotvená práva zaměstnanců, platí i v době nouzového stavu.

V těchto dnech jsou proto vybranými oblastními inspektoráty práce zahajovány kontroly vybraných zaměstnavatelů ve Středočeském, Jihomoravském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Impulsem k provedení těchto kontrol jsou podněty ke kontrole podané zaměstnanci, které jsme v tomto období obdrželi a které upozorňují na závažná porušení právních předpisu v oblasti BOZP a pracovně právních vztahů.

(zdroj: SUIP, bozoinfo.cz)

EXTÉRIA MARKET  pro ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19

Inspektoráty práce se zaměřují na kontroly BOZP pro oblast školství. Bylo odhaleno až 1 000 porušení předpisů BOZP!

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Recenze a zkušenosti ve firmě na zpracování dřeva při kontrole inspektorátu práce

Zkušenost a recenze klienta EXTÉRIE s kontrolou KHS v lakovně

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku