BOZP při sklizni zemědělských plodin

V zemědělské prvovýrobě se stále zavádí nové trendy a technologie. To platí i pro mechanizační prostředky určené pro sklizeň pícnin, obilnin, kukuřice, brambor a zeleniny. Jak zajistit jejich bezpečnost?

Bezpečnost práce při práci se stroji pro zemědělskou výrobu

Zemědělská technika a stroje se dělí na samochodné stroje (např. kombajny na sklizeň obilí, kombajny na sklizeň cukrovky), stroje tažené (kombajny na sklizeň brambor a kořenové zeleniny, lisy na slámu) a stroje nesené (např. nesené žací stroje, obraceče a shrnovače píce). Pohon tažených a nesených strojů je zajištěn kloubovým hřídelem mezi vývodovým hřídelem traktoru a vlastním sklízecím strojem.

Zemědělská technika a stroje musí plnit požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a průvodní dokumentace.

Není-li z nějakých důvodů stroj vybaven návodem, musí zaměstnavatel vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis MBPB, který upravuje zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců na pracovištích. 

Místní bezpečnostní předpis zpracovává bezpečnostní technik (bezpečák)

Povinnost vybavit stroj vhodným ochranným zařízením před možným poškozením zdraví ukládá § 3 odst. 1 písm. r) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány, a vybavit je ochranným zařízením, které chrání život a zdraví zaměstnanců“).

Při kontrolách OIP v zemědělských podnicích se inspektoři občas setkávají se stroji určenými ke sklizni v rostlinné výrobě bez ochranných krytů pohyblivých částí stroje. Bohužel v současné době se stále více provozují stroje s náhonovými hřídeli mezi traktorem a strojem bez krytů nebo s poškozenými kryty. Za tyto nedostatky jsou udělovány sankce ve stovkách tisíc korun pro zaměstnavatele.

EXTÉRIA má více jak 4700 smluvních klientů v ČR a SR a tím získává dobrou pověst mezi podnikateli a spolehlivost při řešení problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Přesvědčte se sami a získejte například zastupování u kontrol zdarma bez km a hodinových sazeb!

Těžký pracovní úraz při provozování stroje na sklizeň brambor a kořenové zeleniny Reekie Dominant 3000, u kterého byla demontována soustava ochranných krytů. V obou případech došlo při vyorávání bulev celeru k ucpání stroje a při následném čištění válečkového ústrojí za chodu stroje došlo k závažnému poranění obsluhy. V prvém případě došlo k silnému pohmoždění horní končetiny a v druhém případě k rozdrcení vnitřního kotníku a silnému pohmoždění měkkých tkání na dolní končetině.

Nevíte si rady s BOZP a PO v zemědělské výrobě? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

BOZP a lékařské prohlídky musí být?

Zaměstnavatel požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Má na to právo?

Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !

Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019 vybrali na pokutách 344 mil. Kč

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku