Porušení norem BOZP – lajcky postavené lešení stálo život mladou památkářku
|

Lajdáctvím stavařů přišla o život 26letá pracovnice Národního památkového ústavu v Plzni Lucie Štěrbová. Vloni v dubnu při …

BOZP ve školách je důležitá, téměř 40 000 zraněných žáků za uplynulý školní rok
|

Během pobytu ve školách se stane zhruba každý pátý dětský úraz. Za školní rok 2014/2015 eviduje Česká školní …

Muže na náchodsku zabil bagr – vyšetřuje policie a Oblastní inspektorát práce, zda pracovníci firmy dodrželi všechny předpisy BOZP a normy
|

Smrtelný pracovní úraz na Náchodsku Smrt pod převráceným bagrem stihla v pátek ráno 11. prosince 2015 v Teplicích …

Info BOZP – Postihy za nelegální zaměstnávání
|

Jaký finanční postih hrozí podnikateli, u kterého zjistí Oblastní inspektorát práce (inspektor při kontrole), že zaměstnává nelegálně („na …

Info BOZP – Novela zákonna č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami a směsmi
|

Dne 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými …

BOZP info 2016
|

Připravované právní předpisy Poslanecká sněmovna projednává ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., …

Změna v odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění s účinností od 1.11.2015 BOZP
|

Současně s novelou zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. října 2015 a mimo jiné zrušila …

Změna zákona o veřejném zdraví s účinností od 1.12.2015 BOZP
|

Žádost místo návrh, poskytovatel pracovně lékařských služeb místo zařízení vykonávající pracovně lékařské služby, fyzické osoby místo lidé, chemické …