BOZP info – Přidělování OOPP zaměstnancům
|

Za poskytování osobních ochranných pracovních prostředků je odpovědný zaměstnavatel, jak vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § …

BOZP info o pokutách Inspektorátu práce za leden 2016
|

V lednu 2016 zapsal SÚIP do databáze celkem 1 423 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly …

BOZP pracovní úrazy z nedbalosti, kdo nese finanční odpovědnost?
|

Smrt živitele rodiny, invalidita nebo dlouhodobá nákladná rekonvalescence, to jsou nejtragičtější následky pracovních úrazů, z nichž počet smrtelných …

BOZP – bezpečnost práce platí i pro malé firmy s několika zaměstnanci na dohodu. Opravdu musím mít BOZP ? Tomu nevěřim, to se mě netýká. To je jen pro velké firmy !
|

Často se setkáváme s dotazy typu – jsme malá firma jen pár zaměstnanců, někteří na dohodu, kratší úvazky, …

BOZP a bezpečnostní značení – bezpečnostní tabulky
|

Kdo to nařizuje jaká právní nařízení a předpisy ? Jako prvním ustanovením začneme § 102 odst. 1 zákona …

BOZP a revize, kontroly ručního elektrického nářadá
|

Elektrické ruční nářadí má předepsané intervaly kontrol a revizí, jak to vlastně je ? Vše řeší technická norma …

BOZP a prevence rizik – zákonná povinnost zaměstnavatele
|

Úkoly v prevenci rizik, které má zajišťovat pro zaměstnavatele OZO – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, vyplývají …

Výkon státního požárního dozoru – nedodržení zákonných povinností a sankce
|

Souhrnný název státní požární dozor zahrnuje jednotlivé oblasti činností, které jsou vykonávány příslušnými orgány, které zde zastupují stát. …

Závodní zdravotní péče
|

Závodní preventivní péče nebo také pracovně lékařská péče je jedním z druhů zdravotní péče. Cílem je ochrana zdraví při …

Kategorizace prací zákonná povinnost každého zaměstnavatele
|

Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví. Povinnost kategorizovat je dána zákonem a legislativně …