Info BOZP – Novela zákonna č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených chemickými látkami a směsmi
|

Dne 1. října 2015 nabyl účinnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými …

BOZP info 2016
|

Připravované právní předpisy Poslanecká sněmovna projednává ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., …

Změna v odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění s účinností od 1.11.2015 BOZP
|

Současně s novelou zákoníku práce č. 205/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. října 2015 a mimo jiné zrušila …

Změna zákona o veřejném zdraví s účinností od 1.12.2015 BOZP
|

Žádost místo návrh, poskytovatel pracovně lékařských služeb místo zařízení vykonávající pracovně lékařské služby, fyzické osoby místo lidé, chemické …