Hodnocení a recenze firmy EXTÉRIA při kontrole OIP na Obecním úřadě v okrese Cheb

Hodnocení a recenze klienta z Obecního úřadu v okrese Cheb při kontrole Oblastního inspektorátu práce. Klient využívá balíček ročních služeb BOZP a PO od společnosti Extéria. Tím je chráněn a v případě kontroly OIP, KHS, HZS je mu k dispozici technik BOZP, který ho kdykoliv zastoupí a nemusí hradit nic navíc. Vše má klient v ročním paušálu co považuje za velmi výhodné.

V srpnu letošního roku se nahlásila na úřad kontrola z Oblastního inspektorátu práce. Pan Starosta hned kontaktoval společnost Extéria, která se s ním domluvila na konzultaci před kontrolou, kterou má klient vždy zdarma. Technička provedla kontrolu pracoviště, vyznačení bezpečnostního značení v objektu úřadu, poplachové směrnice a provedla kontrolu zpracované dokumentace bezpečnosti práce.

V případě, že by klient neměl zpracovanou povinnou dokumentaci BOZP k provozované činnosti, zde se jednalo o Obecní úřad, hrozila by mu pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Sankce za porušení stanovených povinností pro oblast bezpečnosti práce upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

V den kontroly byla technička s panem starostou na Obecním úřadě a při příchodu inspektora mu byla plně k dispozici.  Inspektor se na Obecním úřadě hlavně zaměřoval na malou zemědělskou techniku, motorové pily, sekačky, atd. Dále chtěl předložit kategorizaci prací, vyhodnocení pracovních rizik u zaměstnanců úřadu, směrnici OOPP, vstupní a periodická školení zaměstnanců pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany, vstupní lékařské prohlídky a smlouvu s lékařem, revize elektroinstalace budovy a ručního nářadí, knihu úrazů a lékárničku pro úřad. Chtěl vidět místní bezpečnostní předpisy na dopravu, malou zemědělskou techniku a zimní údržbu. Inspektor byl velmi důsledný a každou směrnici si pečlivě procházel a četl. Některé směrnice si nechal okopírovat k založení.

Celá kontrola trvala několik hodin. Na konec kontroly bylo konstatováno inspektorem, že celá kontrola byla bez závad. Po-té obdržel úřad protokol z kontroly OIP.

Další hodnocení, recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Zkušenosti a recenze klienta z mezinárodní kamionové dopravy po nahlášené kontrole z OIP

Zkušenost klienta a jeho recenze při kontrole OIP ve firmě na kovoobrábění Ostrava

Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Recenze a zkušenosti s Extérii v mateřské škole – Pracovní úraz při svařování

 

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku