BOZP info odškodnění pracovních úrazu bude fungovat lépe
|

Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, kterou …

BOZP Školy – Bezpečnost provozu plynových zařízení
|

V roce 2015 provedl Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce kontroly bezpečnosti provozu plynových zařízení se …

BOZP info výsledky kontrolní činnosti SÚIP u firem za duben 2016
|

V průběhu dubna 2016 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů celkem 2 571 kontrol. Za zjištěná porušení předpisů …

BOZP info kopie pracovních smluv a dohod na pracovišti jako zákonná povinost
|

Povinnost mít v místě pracoviště zaměstnanců kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu zakotvuje ustanovení § 136 z. č. …

Dokumentace v požární ochraně u OSVČ a firem
|

Zatímco základní předpis v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákoník práce) řeší především vztah zaměstnavatel – zaměstnanec, …

OSVČ a bezpečnost práce BOZP
|

Platná legislativa BOZP pro OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je v …

BOZP info Nové normy se vztahem k BOZP
|

Nové normy z 8.4.2016 : ČSN EN ISO 4254-1 (47 0601) Zemědělské stroje – Bezpečnost – Část 1: …

BOZP info – Jen pomáhala tetě ? Je to práce na černo, rozhodl soud.
|

Pomoc příbuzných při podnikání se může prodražit, za určitých okolností jde totiž o nelegální zaměstnávání. Potvrdil to verdikt …

BOZP info Pokuty za práci načerno přesáhly 106 mil. Kč
|

Postihy za nelegální práci budou přísnější oznámil ministr práce a sociálních věcí : http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/212411058280821/obsah/215189-kontroly-nelegalni-prace (zdroj: česká televize)

BOZP info – Montážní linky způsobují Čechům nejvíce nemocí z povolání
|

Monotónní práce na montážních linkách vede v Česku k nejčastějším nemocem z povolání. Do ordinací specialistů taky přichází …