Rubrika: Státní správa

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Při nedávné kontrole klienta EXTÉRIE si inspektor vyžádal záznamy o průběžných celoročních kontrolách, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Do záznamů …

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

U namátkových kontrol ze strany OIP či SUIP, které se zaměřují na bezpečnost práce a požární ochranu, je jedním z hlavních bodů kontroly přítomnost lékárničky na pracovišti, …

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

Kontrola laboratoří polikliniky

Tentokrát při jedné ze svých kontrol zavítal technik EXTÉRIE do patologických laboratoří, které se nacházely v objektu polikliniky. Provoz laboratoří podléhá z hlediska hygienických kritérií velmi striktním …

Kontrola laboratoří polikliniky

Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Povinnost dodržovat používání osobních ochranných pracovních prostředků vyplývá pro obě strany, tedy jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Pro zaměstnavatele upravuje povinnost používat OOPP konkrétně zákon …

Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Chci informační schůzku